Askeskyen rammer ikke flytrafikken

En ny askesky er på vei mot Vestlandet. Men flytrafikken rammes ikke.