- Takk for at dere trodde at vi var i live

Capiapó (bt.no): Tre gruvearbeidere er friske nok til at de har fått reise hjem. Resten vil følge de neste dagene.