Dersom retten følger rådet, vil det være en støtte til de militære. En beslutning i det sivile søksmålet om oppløsning av Brorskapet kan komme allerede senere mandag. Brorskapet registrerte seg som sivil gruppe i mars i år, men ble grunnlagt i 1928.

Registreringen av gruppen som står bak den avsatte president Mohamed Mursi, skjedde som svar på anklager om den ikke hadde noen juridisk status.

Brorskapet ble formelt oppløst av de militære i 1954.