Brannmannskapene har fortsatt ikke kontroll over brannen som fredag spredte seg inn i nasjonalparken Yosemite. Vanskelige terrengforhold gjør slukkingsarbeidet krevende.

Brannen har allerede ødelagt noe av infrastrukturen som sørger for elektrisitet til San Francisco, og flere kraftlinjer har måttet settes ut av spill.

I tillegg truer brannen et stort reservoar som forsyner San Francisco med 85 prosent av sitt drikkevann.

Til sammen 2700 brannmenn er satt inn i kampen mot brannen, som allerede har svidd av over 50.000 hektar, og som truer hundrevis av boliger.