• VIES: Lørdag vies fyrsteparet i en religiøs seremoni.

Monaco gleder seg til ny bryllupsdag

Monaco: Dagen etter at de ble gift borgerlig skal fyrsteparet av Monaco vies igjen i en religiøs seremoni. Blant de mange inviterte gjestene er fyrst Alberts venn Jarle Trulsen, som stiller i samekofte.