Ytterligere opplysninger om den pågående hendelsen i hovedstaden Sana er foreløpig ikke kjent.