Krigsskip skal hente briter hjem

Askeskyen over Europa får britene til å sende marinen for å få britiske borgere hjem fra kontinentet.