• ET FREMMED FARTØY? Bildet skal vise konturene av et fartøy på lang avstand. Det er gjort i alt tre observasjoner av det som kan være et fremmed fartøy i svensk farvann. FOTO: NTB SCANPIX

Offentliggjør bilde av «fremmed undervannsaktivitet»

Det svenske forsvaret offentliggjorde søndag kveld et bilde som kan vise «fremmed undervannsaktivitet».