28.000 fugler er i ferd med å slaktes ned som følge av sykdommen. Viruset som er påvist, er av den samme H5-typen som er avdekket på en rekke gårder i Europa og Asia den siste måneden.

Det er foreløpig ikke kjent hvor smittsomt virustypen er, opplyser departementet søndag. Prøvesvarene er ventet mandag.

Myndighetene i Nederland har innført et forbud mot å frakte fjærkreprodukter, og fire andre hønserier i området undersøkes for fugleinfluensasymptomer.

Forrige uke ble H5N8-viruset, som er svært smittsomt og dødelig for fjærkre, oppdaget hos kyllinger på en gård i Hekendorp i Nederland, og myndighetene innførte forbud mot transport til og fra alle kyllinggårder i 72 timer. Det samme viruset har blitt oppdaget i Storbritannia og Tyskland.