Statssekretær Oluf Ulseth i Næringsdepartementet sier at Montis reaksjon viser at «EU tar informasjon om mulig ulovlig statsstøtte til spanske verft meget alvorlig.»

— Vi følger saken nøye, sier Ulseth til Bergens Tidende.

Bakgrunnen for sakene om statsstøtte er Statoils valg av det spanske verftet Dragados til bygging av landanlegget for Snøhvit. Aker Kværner ble taklet langt ut på sidelinjen av spanjolenes prissetting. Statoil høstet derfor storm og påstandene om ulovlig statsstøtte i Spania haglet da beslutningen ble offentliggjort i vår.

Mario Monti er EU-kommissær for konkurransesaker. Monti opplyser i et brev til næringsminister Ansgar Gabrielsen at det norske materialet vil bli gransket av konkurransemyndighetene.

— Jeg er sikker på at de vil være nyttige i våre undersøkelser av denne saken, skriver Monti.

Undersøker 16 milliarder

Monti sikter til at EU-kommisjonen har startet undersøkelser i Spania på grunn av mistanke om ulovlig statsstøtte til spanske verft.

— Jeg tar påstander om ulovlig statsstøtte, ikke minst innen skipsindustrien, meget alvorlig, forsikrer Monti overfor Gabrielsen.

Det er ikke småbeløp som kan være tilført spanske verft i form av ulovlig statsstøtte. Kommisjonen har igangsatt undersøkelser i to saker som samlet beløper seg til 16,6 milliarder kroner. Den ene dreier seg om 515 millioner euro (4,2 milliarder kroner), som ble tilført ulike verft i form av kapitaltilførsel og lån fra et statlig spansk holdingselskap. Den andre saken gjelder 12,4 milliarder kroner tilført flere verft som kapitaltilførsel i årene 2000-2002. Alle verftene eies nå av IZAR-gruppen. Tre av verftene ble kjøpt av IZAR for en pesetas stykket.

Slo Mjellem & Karlsen

IZAR-gruppen er identisk med den verftsgruppering som i sin tid danket ut Mjellem & Karlsen i kampen om bygging av åtte nye fregatter for det norske forsvaret.

Ifølge Statoil nådde ikke Aker Kværner Rosenberg opp i konkurransen om bygging av landanlegget for Snøhvit fordi anbudet på arbeidene lå 50 prosent høyere enn det Dragados tilbød. Det utløste påstandene om at Dragados mottar ulovlig statsstøtte og at overtidsarbeid lønnes svart i Spania.

Dragados priset jobben til 1,45 milliarder kroner, mens Aker Kværners anbud trolig lå på rundt 2,2 milliarder kroner.

Fant ikke beviser

Rådgivningsfirmaet Deloitte & Touche undersøkte saken på vegne av Næringsdepartementet. De fant ingen beviser på ulovlig statsstøtte. Samtidig ble departementets valg av rådgivningsfirmaet kraftig kritisert, fordi en annen avdeling av Deloitte & Touche er det spanske verftets revisor.

Teknologibedriftenes Landsforening gjorde også sine undersøkelser og laget en egen rapport. Forut for offentliggjøringen i vår ble det hevdet at funnene var meget interessante og at påstandene om ulovlig statsstøtte ville bli underbygd gjennom rapporten. Men da den ble offentliggjort, fantes det ingen slike beviser.

TBL-direktør Knut Sunde uttalte da, ifølge Dagens Næringsliv, at rapporten ikke ga grunnlag for å fremme en formell klage til EU-kommisjonen. Avisen kalte det hele en flau forestilling.

Likevel har altså regjeringen og næringsminister Ansgar Gabrielsen valgt å oversende rapportene til EU.