Mange islandske musikkentusiaster må også holde seg hjemme, etter at finanskrisen har rammet Island med full styrke. Billettinntektene synker, og festivalledelsen i Roskilde får mindre penger til å betale for de helt store artistene, het det på Politikens nettsider fredag.

Utsolgt

– For få år siden var Danmarks største kulturbegivenhet, Roskilde-festivalen, sikker på å kunne melde om utsolgt og høste stor internasjonal ros hver sommer. Nå er festivalen som så mange andre rammet av finanskrisen, fallende salg av CD-er og ikke minst en lav svensk krone, het det videre i artikkelen.

– Vi risikerer helt klart å miste mye av vårt publikum fra Sverige og Island, som er hardt rammet av den internasjonale finanskrisen. Deltakerne fra de to landene pleier å utgjøre til sammen rundt 12.000 mennesker, bekrefter Roskilde-festivalens direktør Henrik Rasmussen overfor Politiken.

Krever mer

Mens billettsalget faller, må festivalen regne med økte artisthonorarer. Interna-sjonale toppnavn som Madonna, Bruce Springsteen eller AC/DC krever nemlig stadig høyere konserthonorarer for å kompensere for inntektstap som skyldes lavere salg av CD-er.

VELMAKSTDAGENE: Roskilde-festivalen den gang interessen og besøket var på topp.
Jens Dige