Forbud mot homoekteskap opphevet

En føderal dommer har opphevet forbudet mot ekteskap mellom personer av samme kjønn i California. Saken vil etter alt å dømme bli anket helt til høyesterett.