Også Amnesty International planlegger å reagere mot beslutningen som i prinsippet betyr at det er tillatt å diskriminere folk på Færøyene på grunn av deres seksuelle legning.

Advokat Bjørn Elmquist, som er formann i Dansk Retspolitisk Forening, oppfordrer homofile som rammes av diskriminering, til å gå til domstolene og videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Et stort flertall i Lagtinget stemte denne uken ned et forslag om å utvide antidiskrimineringsloven med et forbud mot diskriminering av homofile, på samme måte som forbudet mot diskriminering på grunn av rase og religion.

Meningsmålinger viser at Lagtinget har støtte i befolkningen for sin holdning: 58 prosent av de spurte sier de støtter vedtaket