De mistenkte skal ha forsøkt å skaffe seg våpen og annet utstyr til gjennomføringen av væpnede angrep. I tillegg til Sears Tower, USAs høyeste kontorbygning, ble FBI-kontorer og en føderal bygning i Miami vurdert som angrepsmål, ifølge kilden.

Amerikanske myndigheter bekrefter at flere personer er pågrepet i Miami, og opplyser at mer informasjon om saken vil bli offentliggjort fredag.

– Personene som ble arrestert utgjorde ingen umiddelbar trussel mot vårt samfunn, heter det i en erklæring fra statsadvokaten i Florida.

Både det føderale politiet FBI og lokalt politi deltok i operasjonen, som ifølge CNN fant sted i den fattige bydelen Liberty City i Miami. Ingen våpen eller eksplosiver skal ha blitt funnet.

Politikilden som har uttalt seg til nyhetsbyrået Reuters under løfte om anonymitet, sier at gruppen de hadde mistanke mot ble infiltrert av en politiinformant og at de derfor ikke utgjorde noen umiddelbar fare. Gruppen skal ha trodd at den hadde kontakt med et medlem av terrornettverket al-Qaida, men ble i stedet lurt av en informant som jobber for det føderale politiet FBI.

En religiøs gruppe som kaller seg «Seas of David» forteller at noen av deres medlemmer er blant de pågrepne, men avviser at de har noe å gjøre med terrorisme. Uttalelser fra medlemmene tyder på at sekten er inspirert både av kristendom og islam, og at den har medlemmer flere steder i USA.

REUTERS