Hva kan vi vente fra EU onsdag 14. juli?

EUs «Fit for 55»-pakke kommer til å skape investeringsmuligheter, og mange selskaper er allerede godt posisjonert.

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen.
  • Audun Iversen og Isabelle Thompsen (CFA)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Ved inngangen til det nye tiåret, den 12 desember i 2019, la EU frem sine grønne visjoner og vekststrategi. Klimamålet om nullutslipp innen 2050 er lovfestet, og EU sikter mot 55 prosent kutt i år 2030. Er det mulig? Hvordan flytter vi oss dit? Eller er det bare en variant av politisk retorikk? Noen av disse svarene får vi snart.

Den 14. juli legger EU-kommisjonen frem en tiltakspakke "Fit for 55" som inneholder en rekke lovforslag og endringer med sikte på å oppfylle utslippskuttet på 55 % i år 2030. Detaljene er fortsatt uklare, men pakken inneholder prioriteringer på minst fire sentrale temaer.

1. Utrulling av fornybare energiprosjekter for å øke andel av fornybar energi til 38-40% av bruttoenergi sluttforbruk innen 2030. Revisjonen av fornybardirektivet vil være den viktigste lovgivningsmekanismen, med politiske tiltak som vurderes, herunder bruk av fornybar energi i bygninger, økt mål for lavkarbon transport (fra 14 % til 26 %) og grenseoverskridende samarbeid om offshore fornybar energi (f.eks. vind).

2. Økning i CO2-avgifter for høykarbonsektorer gjennom revisjoner av EUs kvotesystem, endringer i energibeskatningsdirektivet og EUs karbongrensejustering for aluminium, sement, elektrisk energi, gjødsel og stål.

3. Avkarboniseringen av maritim og luftfartssektoren gjennom bruk av biodrivstoff, CO2-avgifter (EU ETS og drivstoffavgifter) og insentiver for bærekraftig alternativt drivstoff. Vi forventer at en vesentlig økning i avkarboniseringen av disse sektorene sannsynligvis vil komme på lengre sikt, gitt mangel på infrastruktur, høye kostnader og dagens lave tilgjengelighet av bærekraftige alternativer.

4. Energieffektivisering gjennom renovering av eksisterende bygg, men her er omfanget fortsatt ukjent. Et høyere energieffektivitetsmål på 36-39% (vs. 32,5%) er nødvendig for å gjøre klimamålet for 2030 oppnåelig. I dag er EU ikke i rute for å nå det forrige målet. Skal man klare målet vil renovering være et viktig verktøy, og det vil kreves betydelige investeringer.

Forventede endringer i EU-reguleringen som blir lagt frem den 14 juli vil drive strukturelle endringer i mange bransjer og skape gode investeringsmuligheter. Vi ser at flere selskaper er godt posisjonert for å dra nytte av det grønne skifte, gitt deres eksponering mot fornybar energi (Vestas, Siemens Gamesa, NKT, Cadler, OHT, IWS), grønn mobilitet (Aptiv, Nvidia), renovering (Sika, Schneider Electric), bærekraftig drivstoff (Wartsila, Plugpower, Bloom), infrastruktur (Rexel, Eaton, Quanta, Landis) og grønne mineraler (Boliden, Ivanhoe).

For noen dreier det grønne skiftet seg om forbud og boikott. For oss i DNB Future Waves dreier det grønne skiftet seg om å påvirke og investere sammen med selskapene som skaper omstillingen til lavutslippssamfunn. Vi sier ikke at det er lett eller at vi ikke kan ta feil. Vi sier bare at vi må prøve.

Publisert: