Vil ha nye krav til spillvarme fra datasentre: Går lenger enn EU

Olje- og energiminister Tina Bru vil kreve at datasentre og andre store strømdrevne anlegg skal finne ut om de kan utnytte overskuddsvarmen sin. Dermed stiller hun strengere krav enn EU.

Olje- og energiminister Tina Bru (H).
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det kommer frem i et forslag som ble sendt på høring onsdag, med høringsfrist til 14. april.

Der krever Olje- og energidepartementet at aktører som bygger eller oppgraderer større energi- og industrianlegg må analysere om de kan utnytte spillvarmen sin, inkludert datasentre.

Dette er en oppfølging av EUs energieffektiviseringsdirektiv, men Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier at hun vil være enda strengere enn EU.

Hun vil at kravet om å utrede bruk av spillvarme også skal gjelde strømdrevne anlegg som datasentre. EUs krav gjelder bare for anlegg drevet med gass, olje, avfall og bioenergi.

– EU stiller først og fremst krav til anlegg fyrt med termisk energi. Men vi mener det er hensiktsmessig å stille krav også til datasentre, sier Bru til E24.

Varmen kan utnyttes

Hun håper kravet om å lage analyser kan bidra til enda bedre utnyttelse av energien også i datasentre. Det meste av kraftforbruket i et datasenter går til nedkjøling, og det gir overskuddsvarme.

Denne varmen kan for eksempel utnyttes i fjernvarmenettet i byene, eller til å gi varme til industrien, oppdrettsanlegg eller svømmebasseng.

EU-kravene gjelder for anlegg på over 20 megawatt. Bru vil stille tilsvarende krav, men foreslår at også datasentre med effekt på over to megawatt skal lage analyser av om spillvarmen kan komme til nytte.

Les også

Rødt vil gi krisehjelp mot strømsjokk: – Slår ned som bomber i privatøkonomien

Dette bildet viser innsiden av Green Mountains datasenter på Rennesøy i Rogaland.

Vil ikke ha absolutt krav

Men selv om datasentre gjennomfører kost-nytte-analyser, og disse skulle vise at det er lønnsomt å ta spillvarmen i bruk, så vil ikke Bru stille noe absolutt krav om at slike løsninger må tas i bruk.

– Anlegg som er omfattet av EU-direktivet og har termisk energi, de blir pålagt å utnytte spillvarmen. For dem som ikke er omfattet av EU-kravet vil vi ikke stille et slikt krav, sier Bru.

– Vi frykter blant annet at det ville gitt oss dårligere analyser. Vi ønsker først og fremst at aktørene selv skal se mulighetene her, legger hun til.

Les også

Varsler tredoblet strømregning i februar: – Dette er rekord

Dyrere strøm

I et høringsnotat påpeker regjeringen at den omfattende elektrifiseringen av samfunnet i forbindelse med det grønne skiftet vil kreve mer nett og økt kraftproduksjon, og at strømprisene vil kunne øke.

Dermed blir det også viktig å bruke energien mest mulig effektivt, så ingenting går til spille.

– Dette er en veldig aktuell debatt akkurat nå. Behovet for strøm blir større og større, fordi vi må elektrifisere mer for å nå klimamålene. Da må vi også sørge for at vi bruker den energien vi allerede har mest mulig effektivt, sier Bru.

– Det planlegges datasentre over hele landet, og det er et stort potensial på å utnytte spillvarmen, for eksempel til industri, bygninger eller oppdrettsanlegg, legger hun til.

Les også

Laveste strømpris på 18 år i fjor

Betaler redusert elavgift

Datasentre regnes som kraftkrevende industri, og betaler derfor redusert elavgift. Dermed slipper de unna med 0,55 øre kilowattimen i elavgift, mens andre forbrukere betaler 16,69 øre per kilowattime.

– Datasentre får redusert elavgift fordi også kraft til industri og skip i næring har det unntaket. Men siden de har redusert avgift har de også mindre incentiver til å utnytte energien effektivt. Derfor syns vi det er klokt å vurdere andre metoder som kan utløse effektiv bruk av energien i datasentre, sier Bru.

De siste årene er det bygget ut mange nye datasentre. NVE har anslått at kraftforbruket fra datasentre vil øke til 7 terawattimer (TWh) i 2040 eller kanskje helt opptil 11 TWh, fra 0,8 TWh i 2019. Til sammenligning var Norges totale kraftforbruk i fjor på om lag 135 TWh.

Det er ikke bare datasentre som har overskuddsvarme. Også omformerstasjoner på de høyere nivåene i kraftnettet skaper mye varme, påpeker regjeringen. På sikt kan også hydrogenproduksjon bidra med mye spillvarme. Der er virkningsgraden på 60–70 prosent, mens mye av energien går til spille.

«Det er vanskelig å anslå hvor mye grønn hydrogenproduksjon som vil komme i Norge, men utnyttelse av spillvarme fra slike anlegg bør vurderes», skriver regjeringen i høringsnotatet.

Les også

Fikk strømregning på 7.600 kroner: – Hårreisende priser

Varmer opp kyllinghus

Det er allerede noen som jobber med å utnytte varmen fra datasentre i Norge. Bru viser til at Fortum har et slikt prosjekt ved et av DigiPlex’ datasentre.

– Fortum Varme har et prosjekt for å utnytte spillvarme fra et datasenter på Ulven i Oslo som kan dekke varmebehovet til 5.000 boliger. Det tilsvarer energien fra to vindturbiner, så det setter dette litt i perspektiv, sier Bru.

Ifølge høringsnotatet har statlige Enova siden 2009 støttet 100 prosjekter med spillvarmeutnyttelse i ulike sektorer.

Blant eksemplene er tørking av trelast, varmegjenvinning fra vaskeanlegg for tekstiler, tining av snø i oppkjørsler og på fotballbaner, oppvarming av idrettshaller, og oppvarming av kyllinghus, næringsbygg og svømmebasseng.

Når kommuner og næringsaktører skal finne ut hvor det er behov for varme, så kan de ta i bruk et nasjonalt varmekart som NVE har utviklet. NVEs temakart viser hvor det finnes fjernvarme, datasentre, industribedrifter som kan ha spillvarme og befolkning.

Publisert: