Kutter stygt i mobilestimatene

Sjefen i Japans største mobilprodusent reduserer anslag for det globale mobilsalget med en femtedel inneværende år.