Aksjonen er ledd i et pågående arbeid mot useriøse aktører i utelivsbransjen og politiet samarbeider både med Skatt Vest, kemneren i Bergen, Mattilsynet og kommunens kontor for skjenkesaker.

Serveringsstedene som ble stengt er Barillo Pizzeria i Helleveien og Cacti i Øvregaten.De to serveringsstedene som nå er stengt i inntil en uke, har alle gjentatte brudd på serveringsloven, ifølge politiet,

— Det er blant annet avdekket forsøk på skatteunndragelse, dårlig mathygiene og brudd på skjenkebestemmelser, opplyser Hordaland politidistrikt.

Det er ikke første gang Cacti er i myndighetenes søkelys.

I september ble spistestedet stengt på flekken da Mattilsynet aksjonerte.

— Stedet ble stengt da det ble vurdert mulig helsefare forbundet med det som ble servert av mat og drikke, sa Margrethe Wold i Mattilsynet.

- Veldig, veldig dårlig

— På Cacti var det veldig, veldig dårlig renhold. Dette har vært påpekt flere ganger tidligere. Stedet ble stengt fire uker i fjor på grunn av tilsvarende forhold, sier førsteinspektør Rangnhild Fismen i Mattilsynet til bt.no. Fismen var selv med på aksjonen på serveringsstedene torsdag kveld.

— Dette er en del av den kontrollen vi har mot spisesteder, serveringssteder og skjenkesteder. Det vi har fokus på er forhold rundt manglende registrering av omsetning. Det kan også være snakk om svart arbeid, men det er det kemneren i Bergen som tar seg av. Vi overleverer våre eventuelle funn til skjenkekontrollen, og det er de som følger dette opp videre, sier underdirektør Jostein Rene i Skatt Vest til bt.no.

— Stengt på grunn av skatt

— Jeg ønsker å presisere at vi er blitt stengt på grunn av skatteforhold, og at vi ikke har noe uoppgjort med Mattilsynet, sier Nawzad Dawood, som eier Barillo Pizzeria i Helleveien, til bt.no.

— Det kan jeg bekrefte. Det var bare noen mindre merknader fra oss vedrørende Barillo. Det er ikke hygieniske forhold som gjør at de er blitt stengt, sier Hilde Berge, som er sjef for seksjon næringsmidler i Mattilsynet.

- Vil ha bort de useriøse

— Vi har nå holdt på et år med informasjon og veiledning for utesteder. Sammen med næringen og de ulike offentlige etatene jobber vi systematisk og målrettet for å få bort de useriøse aktørene i utelivsmarkedet i Bergen, sier Bengt Angeltvedt, som er sjef for orden- og patruljeseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Angeltvedt sier at de gjennom samhandlingen har avdekket nesten alle former for lovbrudd; både på alkoholloven, på serveringsloven, på arbeidsmiljøloven og på næringsmiddelloven. Av økonomisk kriminalitet har de funnet alt fra svart arbeid til manglende innslag i kassene. Og at de så langt vi bare fått positive tilbakemeldinger fra den seriøse delen av næringen.

— Dette er også en del av arbeidet for å få vekk fyll og bråk fra gatene. Så langt har vi drevet mye med brannslukking. Nå vil vi gå i dybden i samarbeid med de andre etatene og bransjen. På lang sikt er målet å unngå overskjenking og få bedre kontroll, slik at byens gater blir tryggere, sier Angeltvedt.

- Kinarestaurant

- Hva var det tredje stedet som dere aksjonerte mot i går kveld?

— Det var en kinarestaurant på Tertnes i Åsane. De hadde tatt seg selv i nakken og ryddet opp i forholdene som var påpekt. Derfor fikk de lov til å fortsette, sier Angeltvedt.