Tidligere denne uken valgte det australske forbrukerombudet, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), å klage Apple inn for Federal Court in Melbourne.

De australske forbrukermyndighetene anklager Apple for å ha drevet villedende markedsføring av den nye iPad-en, og dens tilsynelatende kompatibilitet med høyhastighets 4G/LTE mobilnett med reklameteksten «iPad med Wi-Fi + 4G».

Etter hvert har det nemlig vist seg at den nye iPad-en kun fungerer i amerikanske og canadiske 4G-nett.

Apple nekter på sin side for å ha villedet de australske kundene, men tilbyr misfornøyde kunder å få pengene tilbake dersom de ønsker å heve kjøpet.

Norsk 4G-forvirring

Også her hjemme har forvirringen rundt 4G/LTE-kompatibiliteten på den iPad-en vært stor, da Netcom allerede tilbyr LTE (2.6 Ghz), og Telenor er rett rundt hjørnet med å lansere.

Dessuten har norske myndigheter bestemt at det såkalte 800Mhz-båndet som ble frigjort da de analoge bakkenettsendingene av TV-signaler ble skrudd av, skal brukes til mobilt bredbånd.

Fagdirektør i Forbrukerombudet, Petter Ravne Bugten, kan fortelle at man uavhengig av det som har skjedd i Australia, har sett nærmere på den samme problemstillingen og vurdert å gjøre en henvendelse til Apple.

— Dette er ikke minst en prinsipielt viktig sak med tanke på at vi i tiden fremover trolig kommer til å se mange produkter markedsført som 4G-kompatibile, sier Ravne Bugten.

Har sendt brev til Appel

Forbrukerombudet har valgt å sende et brev til Apple hvor det vises til markedsføringslovens paragraf 6 og 7 som omhandler såkalte villedende handlinger.

Til grunn ligger Forbrukerombudets vurdering av at når Apple markedsfører den nye iPad-en til norske forbrukere, må det tas hensyn til de konkrete forholdene i landet markedsføringen retter seg mot.

I brevet peker Forbrukerombudet derfor på følgende:

"I markedsføringen fokuseres det særlig på støtte for 4G LTE, og det benyttes blandt annet i produktnavnet; “iPad med Wi/Fi + 4G” og i beskrivelsen av produktet; “utviklet med neste generasjon trådløs teknologi”. Støtte for 4G fremstår også som en av hovedbegrunnelsene for at dere markedsfører produktet med “lynraske trådløse forbindelser”.

Videre heter det seg at:

"Så lenge forbruker ikke kan dra nytte av støtten for 4G LTE i Norge, vil det etter Forbrukerombudets vurdering være villedende å markedsføre nye iPad ved hjelp avutsagn som “iPad med WI-FI + 4G” og “neste generasjon trådløs teknologi” uten at det samtidig opplyses på en klar og tydelig måte at disse funksjonene kun er tilgjengelig i USA og Canada."

I strid med markedsføringsloven

På bakgrunn av dette konkluderer Forbrukerombudet med at markedsføringen av nye iPad på apple.no er villedende og i strid med mfl. § 7 jf. § 6.

Forbrukerombudet ber derfor om at Apple endrer markedsføringen rettet mot norskeforbrukere i tråd med det ovennevnte så snart som mulig, og senest innen tirsdag 10. april 2012.

NB! Apple har foreløpig ikke svart på Aftenpostens henvendelser det siste døgnet, være seg på spørsmålet om hvorvidt man vil refundere norske iPad kunder som føler seg 4G-lurt, og reaksjoner på Forbrukerombudets påstand om brudd på markedsføringsloven

I markedsføringen står det Nye iPad med WiFi +4G. Men dette er bare sant dersom man er i USA eller Canada.
skjermdump store.apple.com