Sist søndag var prisen knapt 35 øre per kilowattime (kWh) over hele landet. Onsdag 1. februar var den plutselig oppe i 76 øre i Oslo-området og på Østlandet.

I de andre prisområdene var oppgangen litt mindre, men fredag lå spotprisen mellom 60 og 70 øre inkludert moms over hele landet. Fredag morgen mellom klokken 8 og 9 noterte Statnett det høyeste forbruket hittil i år, på 22.684 megawatt. Det kalde været har gjort at forbruket siden tirsdag denne uken har oversteget 22.000 MW i topptimene.

Kaldt overalt

– Kulden i Norge er en hovedårsak til økningen i prisen. Samtidig som det er blitt kaldere i Norge, er det svært kaldt på kontinentet. Kraftmarkedet i Norge er knyttet til kontinentalmarkedet gjennom overføringsnettet.

Dette forsterker effekten av kuldeperioden i Norge, forklarer sjefanalytiker John Brottemsmo i Bergen Energi.

– I tillegg har vi fått en del uventede utfall av svenske kjernekraftreaktorer. De skal i prinsippet ha full utnyttelse vinterstid, men kjører nå på 56 prosent av totalkapasiteten. I nordisk sammenheng er kjernekraften veldig viktig når det er kaldt. Når den svikter samtidig som det inntreffer en kuldeperiode, får vi høye priser.

Dårlige kjernekraftverk

Brottemsmo forteller at de svenske kjernekraftverkene tidligere hadde en utnyttelsesgrad på 85 prosent. De siste tre årene har de falt ned på 70-tallet.

– De svenske anleggene har hatt store vanskeligheter med å holde produksjonen oppe de siste årene. Dette er spesielt uheldig vinterstid, da det flere ganger har ført til ekstra høye priser. Problemene med svenske kjernekraftverk er blitt et diskusjonstema i nabolandet. Brottemsmo forteller at årsaken til problemene ikke er at kraftverkene er blitt for gamle. Diskusjonen i Sverige går derimot på om de er for dårlig vedlikeholdt.

Finland satser

– Finland har like gamle kjernekraftverk, og de kjører med nesten 90 prosent utnyttelse hele tiden. I Sverige hevdes det at de svenske problemene har sammenheng med vedtaket om å legge ned kjernekraftverk som ble gjort på 1980-tallet. Det hevdes at vedlikeholdet har vært for dårlig.Finland har hele tiden satset på kjernekraft, og de bygger et nytt anlegg som skal stå ferdig i 2014, sier Brottemsmo.

Han regner ikke med at det nye kjernekraftverket vil få mye å si for norske strømpriser.

– Den nye kraften vil nok slå ut på finske priser, men de ligger erfaringsmessig høyere enn i Norge. Men en liten reduksjon i våre strømpriser kan det nok føre til.

Venter lavere priser

Etter toppnoteringene de første dagene i februar, er spotprisene på vei nedover. Den strømprisen forbrukeren skal betale, beregnes som et gjennomsnitt. Hvis kulda gir seg, er det derfor godt håp om at februarprisen blir lavere enn de siste dagenes noteringer.

Brottemsmo peker på flere faktorer som tilsier betydelig nedgang i prisen framover.

– Når kulda gir seg, og det må den gjøre en dag, så har vi fortsatt veldig god magasinfylling. Vi har en god del snø i fjellet. Her på Vestlandet har vi noe mer snø i fjellet enn normalt. Når vi kommer til månedsskiftet mars/april og snøen smelter og nedbøren kommer i form av regn, tror vi at prisen kommer til å korrigere seg kraftig. Med forbehold om at kuldeperioden ikke varer så lenge at vi tærer på vannoverskuddet, går vi ut fra at prisene til våren blir langt hyggeligere for strømkundene enn det vi ser nå.