• SLUTTER: Stein Klakegg FOTO: Arkiv

Sparebanken Vest-sjefen går av

Toppsjefen i Sparebanken Vest, Stein Klakegg går av grunnet uenighet med styret om sentrale spørsmål. .