EU har lenge jobbet for at få flere kvinnelige styremedlemmer i Europas bedrifter, men andelen kvinnelige styremedlemmer er fortsatt kun 13,7 prosent ifølge en EU-rapport.

Visepresident for justis, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskap Viviane Reding har lenge oppfordret selskapene til å selv fremme likestilling, men hun er misfornøyd med resultatet og vil ha sterkere virkemidler for å fremme likestilling.

— Liker ikke kjønnskvotering

På mandag vil hun ifølge New York Times og Financial Times annonsere en plan for tvungen kjønnskvotering i styrene i børsnoterte selskaper etter norsk modell.

— Land med lovbestemte kvoter har gjort størst fremskritt når det gjelder å inkludere kvinner i topposisjoner. Nå er det behov for en bredere EU-lovgivning på dette området, sier Reding ifølge New York Times og legger til:

- Personlig liker jeg ikke kjønnskvotering, men jeg liker hva kjønnskvotering gjør. Det gir resultater for likestilling.

For ett år siden ba Reding selskapene frivillig komme opp med ordninger som kan øke kvinneandelen til 30 prosent innen 2015 og 40 prosent innen 2020. Kun 24 selskaper ble med på den frivillige ordningen.

Ser til Norge

Allerede i 2003 vedtok Norge den omstridte loven om at alle statlige selskaper og børsnoterte selskaper skal ha en kvinneandel på minst 40 prosent. Styrene fikk frist på seg til 2008 for å fylle kvoten.

Siden har flere andre land kommet etter.

  • For ett år siden innførte Frankrike en ny lov om en kvinneandel på 20 prosent i styrene innen 2014 og 40 prosent innen 2017.
  • I Italia må en tredjedel av styremedlemmene være kvinner innen 2015.
  • I Nederland og Spania har regjeringene innført oppfordringer, men ingen sanksjoner til styrene som ikke følger påbudet. Flere andre EU-land er i ferd med å innføre tiltak.

EU-forslaget som Reding vil fremme i dag vil bli lagt ut på høring frem til 28. mai. Det vil avgjøre hvor stor kvinneandel som vil være lovpålagt, hvilke styrer loven vil gjelde for og hvilken tidsfrist man skal innføre.

Møter motstand

Men det vil ikke bli lett å få forslaget gjennom. Veldig mange av EUs nasjonalstater er imot styrekvoteringen. 24 av EUs 27 arbeidsministere har advart mot å lovfeste kjønnskvoteringen, ifølge Financial Times.Det var ikke noe lettere å få på plass den norske lovgivingen.

Men flere undersøkelser viser at det er lønnsomt med kvinnelige styremedlemmer. Selskaper med kvinner i styrene gjør det bedre i gjennomsnitt enn styrer bestående av bare menn.

FS00018596.jpg
Yves Logghe/Ap