Mattilsynet opplyser at produksjonsselskapet Sletten Norge AS kaller tilbake et parti tunfisk fra Vietnam. Det skriver adressa.no.

Grunnen er høyt innhold av histamin, noe som kan føre til kvalme, oppkast og diaré for dem som spiser den.

Tunfisken er merket «Tuna steaks skinless, boneless», og har batchnummer VN/385/III/152.

Fisken er også merket med best før dato: 29.7.2013.

Mattilsynet ber forbrukere om å levere tilbake produktet i butikken hvor man kjøpte det.