Til tross for økonomisk uro i Europa så tror ikke SSB at boligprisene vil falle med det første. De begrunner veksten med økt befolkningsvekst, god vekst i husholdningens inntekter og lave renter.

Det kom frem da Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem sine prognoser for 2012-2015 torsdag formiddag.

— Boligprisene vil vokse mellom fem og seks prosent årlig fremover, sier administrerende direktør i SSB Hans Henrik Scheel.

SSB tror rentene vil holde seg lave i 2012. Men fra 2013 regner de med at boliglånsrenten vil settes opp og at den gradvis øker til 5,5 prosent i 2015.

SSB har også sett på hva som skal til for å kvele boligprisveksten.

— En økning i rentenivået på 2 prosent vil fjerne all boligprisvekst i flere år fremover. Men dette vil trolig ikke skje på noen år, sier Scheel.De siste tre årene har boligprisene vokst med hele 28 prosent i Norge.

Venter enda sterkere krone

Det er ventet at kronen vil stykes ytterligere. Noe som vil svekke Norges konkurranseevne. Men SSB regner med at kronen vil svekkes i 2015.

Allerede har den sterke kronen svekket norsk eksportindustri.

I motsetning til mesteparten av Europa hadde Norges Brutto nasjonalprodukt (BNP) god vekst i fjor. BNP vokste med 2,6 prosent i 2011.

Men svekket norsk konkurranseevne og svak vekst internasjonal vil føre til lav eksportvekst for Norge i flere år fremover.

SSB spår økt vekst i privat tjenesteyting, høy vekst i bygg- og anlegg, men en svak og todelt aktivitetsutvikling i industrien der de eksportorienterte næringene er taperne.

SSB tror på fortsatt befolkningsvekst i Norge. Innvandringen vil holde seg høy på grunn av høy arbeidsledighet og lave lønninger internasjonalt.

- Oljefondet vil vokse

— Vi tror oljepengebruken vil reduseres til 2 prosent fremover, men likevel vil det være en høyere vekst i offentlig konsum. Og dette kan forklares med en sterk vekst i oljefondet blant annet på grunn av en høyere oljepris, sier forskningsleder Torbjørn Eika.

Veksten i oljeinvesteringene var på over11 prosent i fjor. I 2012 tror SSB investeringene vil vokse med ytteligere 14 prosent, men at de så vil flate ut.

FORTSATT VEKST: SSB tror på en boligprisvekst på 6 prosent i året.
SCANPIX