• DOBLER PENSJONEN: Kiropraktor Klaus Roberg ble overrasket over hvor lav pensjon fra folketrygden er for dem med høy inntekt. - Ved å tegne egen pensjonsforsikring, med skattefradrag, kan jeg regne med å få en samlet pensjon som blir dobbelt så stor som hvis jeg bare hadde folketrygden, sier Broberg.

Egen butikk gir dårlig pensjon

Næringsdrivende med høy lønn risikerer å bli pensjonstapere. Bare 12 prosent setter av penger til egen pensjon ut over folketrygden.