Statens helsetilsyn mener en tannlege i Bergen gjennomgående har satt feil takster og sendt uriktige refusjonskrav til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Helsetilsynet har konkludert med at tannlegen på feil grunnlag har fått tilbakebetalt over en og en halv million kroner feilaktig. Dette skal ha skjedd i perioden juli 2009 og ut 2011.

HELFO slår selv fast at deler av beløpet er foreldet, slik at sluttkravet endte på 292.000 kroner inklusive renter.

Bergenstannlegen har betalt beløpet, opplyser hans advokat Knut-Ove Soltvedt. Men nå har han fått en advarsel fra Helsetilsynet.

— Feil lidelser

Årsaken er at tannlegen skal ha krysset av feil i refusjonsskjemaer som han har sendt til HELFO.

«Pasientene har ikke de lidelsene som du har krysset av på skjema at de har», skriver Statens helsetilsyn i vedtaket om advarselen.

Ved å sende de feilaktige refusjonskravene mener de at mannen har påført HELFO unødvendige utgifter. Med det har tannlegen brutt med helsepersonellovens regler om ressursbruk.

80 prosent feil

Nær 80 prosent av refusjonene var utbetalt på feil grunnlag. Det viser gjennomgangen av 105 journaler i perioden.

Statens helsetilsyn vektlegger blant annet tillitsbruddet i sin advarsel til tannlegen og skriver at saker som denne kan svekke folks tillit til tannleger generelt.

«Tannleger er av samfunnet vist stor tillit ved at de kan sende refusjonskrav til HELFO for dekning av utgifter til nødvendig undersøkelser og behandlinger. Tannleger er dermed med på å forvalte fellesskapets midler», understreker helsetilsynet.

Bergensmannen driver en privatklinikk i Bergen og har jobbet som tannlege i nesten 40 år.

- Vanskelige regler

I sin forklaring til Statens helsetilsyn vektlegger tannlegen og advokaten at folketrygdlovens regler er «svært vanskelige å sette seg inn i».

Tannlegen forklarer at de 14 punktene som tannleger må forholde seg til på skjemaene for refusjonskrav er «kompliserte og vanskelige» og at en derfor må ta høyde for tolkningsfeil.

Han sier videre at han ikke er blitt personlig rikere av de feilaktige refusjonene.

Advokaten uttaler også at den viktigste oppgaven til en tannlege er å utføre tannlegetjenester og ikke gjøre papirarbeid.

Men Statens helsetilsyn er ikke enig i at det skal tas høyde for dette. De understreker at HELFO flere ganger skal ha gitt tannlegen veiledning om bruken av takster.

«Du burde ha satt deg inn i de lover og regler som gjelder for innsending av refusjonskrav og handlet i tråd med disse», heter det i vedtaket.

- Uriktig advarsel

Soltvedt sier til BT at det økonomiske aspektet i saken nå er ute av saken, da klienten har betalt sluttkravet på 300.000 kroner.

Men advarselen som Helsetilsynet vedtok i oktober i år, nekter tannlegen å vedkjenne seg, ifølge advokaten.

— At denne advarsel kommer nå er i strid med vår avtale med HELFO. Den sa at saken skulle være avsluttet når han hadde betalt det utestående beløpet, sier Soltvedt.

Advokaten mener advarselen er feilaktig etter avtalen som skal ha vært inngått mellom klienten, advokatfirmaet og HELFO.

— Min klient har ikke påført HELFO unødvendige utgifter. Han kommer til å sende et brev til forvaltningen og understreke dette. Men vi tar det ikke videre på et juridisk plan, sier han.