• SKUMMELT: Oljeindustrigründer Dag A. Aldal fryktar utanlandske oppkjøp av norsk oljeteknologi er så omfattande at det svekkjer konkurranseevna og trugar leverbrødet til nye generasjonar. FOTO: Tor Høvik

Oljegründer etterlyser bergenskapitalen

Oljeindustrigründer Dag A. Aldal i Clampon etterlyser norske eigarmiljø som kan hindre at norsk oljeteknologi hamnar på utanlandske hender. Kapitalen i Bergen er ikkje på banen.