• RUTEKNEKKER: Grundig kartlegging av hvordan folk flyr og hvor de vil fly i fremtiden ligger bak Norwegians ideer, skal vi tro administrerende direktør Bjørn Kjos. - Det er givende at folk trenger deg. De trenger å fly billig og de trenger å fly billig både kort og langt. Det motiverer meg, sier han. FOTO: Ørjan Deisz

Kjos vil vokse på å tenke langt

Advokat, kampflypilot og en av landets største næringslivsledere. Norwegians suksess gjør kanskje Bjørn Kjos til flykonge, men det var aldri målet å ta over halve riket.