- Oljekonsulenter i kø for fast jobb

Både fra Bergen og Stavanger meldes det om kø av konsulenter innen olje og gass som nå vil ha fast ansettelse.