• PARIS I BERGEN: Da dette tilbygget ble godkjent i 1985 ble det tinglyst som et midlertidig tilbygg. 29 år senere har tilbygget blitt en del av bybildet, men eierne av bygget har aldri betalt kommunen for bruken av kommunens grunn - noe alle andre restauranter i området gjør.

Dickens får bruke kommunens grunn gratis

Dickens-bygget er solgt for 92 millioner kroner. Med på kjøpet følger en 29 år gammel klausul som gir restauranten rett til å drive på kommunal grunn uten å betale leie.