- Hver andre jobb i norsk fiskeforedling må bort

Ny rapport.