Landbruket får skattelettelser

Fjerning av matproduksjonsavgiften og skattelettelser for investeringer er blant forslagene i Landbruksdepartementets budsjett.