Funn av salmonella blant enkeltdyr i en besetning i Levanger har fått Mattilsynet til å iverksatte tiltak for å spore opp smittekilden, skriver adressa.no.

— Vi har gjort et funn av salmonella hos et enkeltdyr ut ifra et overvåkningsprogram vi har. Vi fikk mistanken mandag, sier Ingebjørg Grunnan Fostad, distriktssjef hos Mattilsynet Sør-Innherred.

— Vi tok prøver av resten av dyrene i besetningen, men disse er ikke ferdig analysert ennå, sier hun.

Både mennesker og dyr

Den aktuelle besetningen har blant annet fått forbud om å føre dyr inn og ut av dyreholdet. Mattilsynet opplyser at det dreier seg om Salmonellose. Det er en såkalt zoonose, det vil si en sykdom som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Det finnes over to tusen ulike varianter av salmonellabakterier. De fleste kan gi sjukdom hos mange arter, også hos mennesker. Både mennesker og dyr kan være friske smittebærere.

— Vi har også tatt prøver i en besetning til. Dette er en besetning som har hatt kontakt med smittet besetning, sier Grunnan Fostad, som sier at det ikke finnes neon bekymring for at også mennesker kan være smittet.

— Dyr kan smitte mennesker, mennesker kan smitte dyr, men det er ikke mistanke om smitte hos mennesker, sier hun.

Vanlig med diaré

Symptomene er uansett de samme hos både griser og mennesker.

— De vanligste symptomene på smitte er diaré, sier Grunnan Fostad.

Av og til, og da i hovedsak hos svært unge, gamle eller svekkede individ, kan sykdommen opptre mer alvorlig, og i sjeldne tilfelle kan det forekomme dødsfall.

Salmonella-bakteriene ble funnet i forbindelse med rutinemessige prøver. Ved 13.30-tiden fredag hadde ikke Mattilsynet informasjon om det kan være bakterieutbrudd også i andre besetninger.

Mattilsynet registrerer at dette tilfellet ikke er enestående.

— Det ser ut til at vi har hatt en liten økning i antall salmonella-tilfeller det siste halvåret. Det følger vi med på, men vi vet ikke om det skyldes tilfeldigheter. Det er ikke påvist en sammenheng mellom dette utbruddet og tidligere utbrudd, fastslår Ingebjørg Grunnan Fostad.