Omsider skulle også norsk politi ta i bruk nytt dataverktøy under oppdrag. Verktøy som en hvilken som helst 12-åring har tilgang til, for eksempel å sende bilder og rapportere via mobiltelefon. Etter kort tid er e-post-prosjektet stoppet av politidirektør Øystein Mæland på grunn av datasikkerhet.

Politiet i Follo er blant Norges mest avanserte politidistrikter med tanke på å ta i bruk nye dataløsninger for å forbedre kommunikasjon, varsling og situasjonsrapporter. 22. juli var kommunikasjonssvikt en viktig årsak til at det tok 75 minutter før politiet kom frem til Utøya.

I Follo er politiets innsatsledere utstyrt med bærbare PC-er, Iphone og Ipad, slik at politifolkene kan kommunisere under operasjoner, sende bilder og videoer fra åstedet, og sørge for at operasjonssentralen forstår bedre hva som skjer.

Nå er deler av prosjektet stoppet av Politidirektoratet på grunn av manglende sikkerhet. Dermed får politiet ikke lenger lov til å sende eller motta e-post.

- Underveis i pilotperioden ble det avdekket sikkerhetsmessige svakheter. Ut fra en risikovurdering ble det besluttet å begrense funksjonaliteten. Det pågår fortsatt en test av løsningen i form av en pilot, men nå med noe mindre funksjonalitet. Samtidig vurderes andre løsninger, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik.

I et brev til politidirektøren går politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen, langt i å kritisere politiets øverste ledelse for å be om innspill på nye tiltak — og samtidig stoppe noe som fungerer.

- Det kan i denne sammenheng fremstå som motstridende at Politidirektoratet ber om kommentarer, ideer og løsninger til forbedringspunkter innen beredskapen, mens man samtidig innskrenker mulighetene for å benytte moderne løsninger som fungerer, sier Olafsen.

- Løsningene har fungert godt og gitt god effekt, mener Olafsen.

Svikt i kommunikasjonen

22. juli i fjor var Follo det eneste politidistriktet rundt Oslo som sørget for å utplassere patruljebiler ved utfartsveiene fra Oslo, da politiet fikk kjennskap til bilnummeret på bilen som Anders Behring Breivik benyttet til Utøya.

Riksalarmen - og etter hvert bilnummeret - ble sendt på e-post, men til datamaskiner som ikke var i bruk. Follo-politimesteren mener politiet må sørge for å henge med i samfunnsutviklingen, og at kommunikasjon ofte er en stor utfordring i akutte situasjoner.

- Ofte blir kommunikasjon en spesiell utfordring ved at man har mangelfulle eller dårlige tekniske løsninger, skriver Olafsen.

- Det påhviler Politidirektoratet et særskilt ansvar å sørge for at tildelt utstyr og tekniske systemer fungerer som forutsatt.