Internettaktivistgruppen Anonymous kjent for sine mange protestaksjoner og angrep over Internett, har annonsert at de i morgen, lørdag 31 mars, vil gjennomføre et dataangrep med mål om å ta ned hele Internettet.Dette skal gjøres for å protestere mot blant annet Wall Street og SOPA(Stop Online Piracy Act). Det kommer frem i en e-post som ble lagt ut på pastebin 12. februar.

Her gjøres det også rede for hvordan den såkalte «Operation Global Blackout» skal gjennomføres.

— En håpløs og naiv plan

Det har på ingen måte fått universitetslektor Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk på Universitetet i Oslo til å miste nattesøvnen.

— Dette minner mest av alt om et politisk teater hvor aktivister primært ønsker å skape oppmerksomhet og publisitet rundt sin egen sak. Noe de til en viss også har lykkes med, det faktum at Aftenposten ringer meg for en kommentar, konstaterer Hannemyr.Han er dessuten i tvil om det virkelig er Anonymous som står bak trusselen.

— Ikke at jeg noen gang har ansett Anonymus for å være spesielt smarte av seg, men den publiserte angrepsplanen er så håpløs og dum at jeg mistenker den for å være laget av folk som ikke vet hvordan Internett fungerer.

Hannemyr viser til at aktivistenes plan om slå ut Internett ved å overbelaste domenenavnserverne (DNS) som oversetter domenenavn til IP-adresser, er både fåfengt og naivt.

— En ting er at de 13 ROT-serverne er omgitt av omfattende sikkerhetsanordninger og reserveløsninger som vil tre i kraft i løpet av kort tid, poenget er at trafikken på Internett vil kunne fortsette selv med disse utslått, da datamaskiner mellomlagrer DNS-informasjon for å slippe å hente dette fra DNS-serveren hver gang du besøker samme domene.

- Vil kun ramme nettets mørke smug og bakgater

Ifølge Hannemyr er det paradoksalt nok trafikken i nettets mørke smug og bakgater og IP-adresser som brukes lite, aktivistene i første rekke vil kunne ramme med et slikt angrep. Forutsatt at man lykkes maksimalt med et angrep. Noe Hannemyr har heller liten tro på vil skje.

— Jeg tviler på at hverken Anonymous, eller hvem det måtte være som står bak disse truslene, er i stand til å mobilisere den nødvendige datakraften som må til for å sette domenenavnserverne ut av spill, sier Hannemyr.

- Ren terrorvirksomhet

Professor i rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, Jon Bing, tror heller ikke sannsynligheten for at aktivistene skal kunne lykkes er særlig stor.

— Selv om Anonymous tidligere har vist at de har en viss slagkraft, er strategien med å slå ut domenenavnserverne ekstremt krevende, sier Bing.

Han legger vekt på at dette uansett er både uetisk og forferdelig slemt gjort. Og ikke et stunt man på noen måte må applaudere.

— Internettet er en livsviktig infrastruktur, og et angrep på dette er i mine øyne å anse som ren terrorvirksomhet, sier Bing.

Enkelte vil kunne oppleve problemer

Avdelingsdirektør Eiliv Ofigsbø i avdelingen NorCERT i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som varsler og bistår i håndteringen av alvorlige dataangrep, viser til at man til nå ikke har sett at Anonymous har fått til liknende angrep som de har varslet i morgen.

- Hva er sannsynligheten for at de kan få til noe?

— Det gjenstår å se hvor store effekter de kan få til, men det vil vi ikke spekulere i.

- Hva slags skader kan man i så tilfelle forvente?

— Jeg ønsker heller ikke å spekulere i det, men de har jo varslet at de ønsker å ta ned de såkalte ROT-serverne, som oversetter domenenavn til IP-adresser, ved å overbelaste serverne. Hvis de får med seg store mengder folk på aksjonen kan det i verste fall føre til enkelte problemer, ved at enkelte brukere opplever at Internett ikke fungerer i kortere perioder, sier Ofigsbø.

Men uansett om de klarer å overbelaste ROT-serverne, vil det antagelig ta tid før effekten merkes blant brukerne, understreker han.

- Hvordan vurderer NorCERT Anonymous og andre tilsvarende grupperinger?

— Grupper som Anonymous er ofte løst sammensatt og kan mobilisere folk i ulike saker som ofte har en politisk karakter, og som ofte har tilknytning til temaer som frihet på Internett. Når de klarer å skape stort engasjement, får de ofte også stor gjennomslagskraft.

Ifølge Ofigsbø er aktivisme på nett, eller såkalt «hacktivisme», i dag blitt mer enn bare guttestreker. Aktiviteten har gått fra å overbelaste og gjøre nettsider utilgjengelige, til i flere tilfeller å stjele og publisere sensitiv informasjon. De har altså både kapasiteter og muligheter, sier Ofigsbø.