• SOM NORMALT: Produksjonen på oljeplattformene i Nordsjøen rammes ikke. Her Sleipner-feltet. FOTO: SVEIN ERIK FURULUND

Rammer ikke oljeplattformene

Streiken får ingen store konsekvenser i Nordsjøen - ennå.