For snart fire år siden avdekket Arbeidstilsynet i Oslo hvordan tre polske bygningsarbeidere bodde i en brakke på 10 kvadratmeter på en byggeplass i Oslo. Bygningsarbeiderne ble trukket i lønn for husleien, de jobbet 50 timers uke og lønn under satsene i den allmengjorte tariffavtalen.

Sosial dumping og svindel

Men det var først da saken utvidet seg fra sosial dumping til det de ansatte beskrev som svindel av Oslo kommune, politiet engasjerte seg i saken. Omsorgsbygg, den kommunale oppdragsgiveren startet omfattende undersøkelser om hva som var blitt gjort til hvilken pris.

Etter to måneders gransking gjennomførte politiet razzia flere steder, arresterte fire personer og etterlyste Harald Langemyhr.

Langemyhrs firma, Langemyhr personlig og én av de ansatte ble tiltalt for grovt bedrageri på over 18 millioner kroner i juli for halvannet år siden.

Begjært konkurs

Bare dager før saken startet i Oslo Tingrett i høst, ble tiltalen utvidet til også å omfatte brudd på bokføringsloven, ligningsloven og merverdiavgiftsloven.

I dag skulle Harald Langemyhr ha møtt i Tønsberg tingrett i en annen sak, skriver Tønsberg Blad.

Skatteoppkreveren i Tønsberg har begjært Harald Langemyhrs selskap Villa Eiendom AS konkurs. Dette rettsmøtet er utsatt til mandag