— Jeg har selvsagt løpende kontakt med partene i konflikten, sier megler Reidun Wallevik. Hun har ansvar for meglingen mellom de fire hovedorganisasjonene og arbeidsgiverforeningen KS.

— Men jeg registrerer også at Unio fortsatt er i streik i staten, sier hun.

Stort mer vil ikke Wallevik kommentere om nattens løsning i statssektoren, men hun sier at det neppe kommer noen mer konkrete nyheter fra henne før søndag.

Administrerende direktør Sigrun Vågeng i arbeidsgiverforeningen KS sier at hun er klar, og at de har jobbet for å finne en løsning hele tiden.

Hun vil ikke gi noen vurdering av hvordan resultatet fra staten kan tilpasses kommunesektoren.

Gunn Olander, som leder YS Kommune er også glad for at staten er ferdig. Hun sier at de har alt klart for å ta opp igjen meglingen når som helst.

Frontfag

Lønnsoppgjøret i staten kalles ofte "det andre frontfaget," og legger malen for offentlig sektor. Kommunene kopierer ikke automatisk, men tilpasser seg den økonomiske rammen.

Nå er det klart at rammen for offentlig sektor blir på 4,1 prosent. Det er også gitt en pekepinn om hva sslags profil man kan legge opp til.

Dermed er det meste klart for å høre om de streikende vil komme inn til såkalt frivillig megling.

Oslo for seg

Når det gjelder konsekvenser for folk flest, er det kommunestreiken som betyr mest. Lærere, førskolelærere, sykepleiere og hjelpepleiere er kommunalt ansatt.

De statsansatte som nå går tilbake på jobb, merkes ikke like mye i hverdagen.

I Oslo streiker tre LO-forbund, YS og Unio. Også der kan det være grunnlag for å ta opp meglingen. Sorenskriver Geir Engebretsen har ansvaret for å høre om partene vil forsøke igjen.

— Jeg har naturligvis løpende kontakt. Vi har også registrert det som skjedde i staten, sier han.

— Vi må bli enige om en videre fremdrift i fellesskap. Men om det blir i dag, i morgen eller over helgen vil jeg ikke si noe om nå.