Offentlig ansatte har gullpensjoner

Pensjonen er de offentlig ansattes skjulte lønn. I forhold til snittpensjonen i det private tilsvarer den et lønnshopp på 12 prosent.