Det er medlemmer innen offshore— og reiserelaterte bedrifter somvil bli tatt ut i streik hvis meklingen blir resultatløs. En eventuell streikvil i første omgang ikke føre til stans i produksjonen i Nordsjøen.

— Det første uttaket vil først og fremst ramme oljeindustrien ogstørre anlegg, som Melkøya ogOrmen Lange, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen i EL & IT Forbundettil NTB.

Ved midnatt tirsdag gikk fristen ut, men meklingen fortsetter utover natten. Det er særlig arbeidstidsordningen for elektropersonell som jobberoffshore som skal være den vanskeligste nøtten å knekke.

En streik vil særlig ramme vedlikehold og nybygg, og dermed vilikke olje- og gassproduksjonenrammes i første omgang.

Om det ikke blir en meklingsløsning mellom ELog IT-forbundet og Norsk Teknologi, vil det bli varslet full streik fra 29.mai. EL & IT Forbundet har 37.000 medlemmer.