Inne i Mathallen holder to karer på med å demontere boden til Husebø Torget AS. Etter å ha solgt fisk siden 1927, ble selskapet slått konkurs i slutten av mars i år. Men på uteplassen til Husebø er det full aktivitet. Der er Husebø Finans i full sving med å selge ulike sjømatretter.

— Boet har overført leiekontrakten og alt utstyret ute til nye driver, sier bostyrer Odd Ihle.

Men ifølge Ihle nekter driftselskapet Totalrefom å godta de nye driverne. Husebø Finans eies av Tystad AS, Alf Husebø og de største kreditorene i selskapet som gikk konkurs. Trond Tystad er daglig leder i det nye selskapet.

— Totalreform mener boet ikke kan overføre leiekontrakten til ny kjøper og ønsker også å stanse driften til dem som har overtatt uteplassen til Husebø Torget As, sier Ihle.

— Bryter leiekontrakten

Nå har driftselskapet hyret inn advokat for å få stanset driften. Advokatfullmektig Bendik Holstad i Sandanger Advokatfirma DA viser til at alle leiekontrakter til Fisketorget og Mathallen har bestemmelser om at overdragelse krever skriftlig forhåndssamtykke fra utleier. Utleier kan nekte slikt samtykke dersom utleier har «saklig grunn».

— Totalreform AS ble informert om overdragelsen etter at den var gjennomført, uten forutgående samtykke. Når utleier har «saklig grunn» til å nekte overdragelse er sammensatt. Men det er sentralt om leietakeren har økonomisk evne til å betale sine forpliktelser. På overføringstidspunktet var den nye driveren varslet tvangsoppløst som følge av manglende regnskap for 2012, sier advokatfullmektig Bendik Holstad og legger til:

— Det er beklagelig at bostyrer og den nye driveren ikke har håndtert overdragelsen ryddig og i samsvar med leiekontrakten.

— Vi mener at vi har kjøpt en leiekontrakt av en erfarer bostyrer og helt i tråd med lovgivningen innen konkurs- og virksomhetsoverdragelse. Bostyrer og kreditorer har sikret seg midler og ansatte og virksomhet er sikret videre drift, sier Trond Tystad som er daglig leder i Husebø Finans.

— Totalreform ble også gjort oppmerksom på at regnskapet til selskapet var til revisjon og at det skulle leveres i tide. Regnskapet er levert og godkjent. Vi har også valgt å betale en husleiegaranti som egentlig skal betales om syv måneder og betaler løpende huseleie hver uke, legger Tystad til.

Til Bergen tingrett

7. mai mottok bostyrer en e-post fra advokaten til Totalreform der han meddelte at de ville sende midlertidig forføyning til Bergen tingrett, for å få stanset driften på Torgflaten.

— Det heter i leieavtalen at utleier skal ha saklig grunn for å nekte ny leietaker å tre inn i leiekontrakten. Både boet og kjøper mener det ikke er saklig grunn for å godkjenne kjøper som ny leietaker, sier Ihle.

— Samme dag som Totalreform AS ble gjort kjent med overdragelsen, ble bostyrer informert om at utleier ikke samtykket til overdragelsen. Både bostyrer og ny driver har fått skriftlig oppfordring om å stanse driften frivillig. Begge to har fastholdt overdragelsen. Det er i dag drift på det aktuelle arealet, sier Holstad.

— Hvis noen velger å kaste ut den eldste torghandleren i Bergen når han betaler for seg, så må jeg finne meg en ny by å bo i. Her forsøker familien Husebø å reise seg igjen sammen med oss. Dette kommer til å knekke dem fullstendig, sier Tystad.

Vil ha inn ny leietaker

Husebø Finans hadde også et ønske om å overta driften til Husebø Torget AS inne.

— Boet har valgt å ikke tre inn i det konkursrammede selskaps leiekontrakt inne i Mathallen og har derfor heller ikke solgt denne videre til andre. Utstyret der inne vil bli stående enten til utleier finner nye drivere eller utstyret blir solgt.

Administrerende direktør i driftsselskapet Totalreform, Anders Bjerke, sier at de jobber med å få inn en ny leietaker i Mathallen etter Husebø Torget As.

— Vi er opptatt av å finne en fornuftig miks og det er ikke sikkert at det blir fisk. Kontrakten åpner opp for kortreiste gårdsprodukter og vi ser at det kan være hensiktsmessig å finne andre leverandører. Det hadde vært fint å få et større mangfold enn det vi har nå, sier administrerende direktør i driftsselskapet Totalreform, Anders Bjerke.