— Vi er i en ekstremt beskyttet situasjon på den måten at vi fremdeles har handlingsrom i pengepolitikken og betydelig handlingsrom i finanspolitikken. Men vi er følsomme overfor den aktiviteten vi ser i petroleumsvirksomheten, og deler av økonomien er følsom overfor hva som skjer i utlandet, sier forsker i Statisisk sentralbyrå (SSB) Torbjørn Eika til aftenposten.no.

Bare i løpet av den siste uken har vi fått flere nye bekreftelser på at det norske økonomilokomotivet fortsatt holder stand på høygir.

Vi er så ekstremt mye gunstigere posisjonert enn andre europeiske land

Mens store deler av Europa står på kanten av stupet, vil Norge i løpet av de kommende årene ta del i en voldsom forbruksfest.

I løpet av helgen ble det klart at Spania ble det fjerde landet som søkte om krisehjelp, hvilket sendte renten på både italienske og spanske låneobligasjoner ytterligere opp. Frem til utfallet av parlamentsvalget i Hellas blir klart kommende søndag, vil situasjonen fremdeles være uklar.

Følsom og robust norsk økonomi

En fullstendig nedsmelting av eurosamarbeidet vil påvirke norsk økonomi i vesentlig grad, uten at situasjonen vil kunne sammenlignes med konsekvensene i mindre solvente europeiske land.

- Samlet sett er norsk økonomi opplagt følsom for hva som vil være utfallet av en eventuell finanskrise. Men overfor finanspolitikk spesielt er vi så ekstremt mye gunstigere posisjonert enn andre europeiske land. Noe av problemet er at de mest utsatte landene føler at de må stramme inn - og at de rett og slett ikke kan gjøre noe annet, sier Eika til aftenposten.no.

Sjeføkonom i Swebank First Securities, Harald Magnus Andreassen, peker på at syklusene i norsk og europeisk økonomi normalt vil være forholdsvis like.

Det gjorde seg også synlig under finanskrisen, da veksten i Norgesbruttonasjonalprodukt (BNP) falt til sitt laveste nivå på 20 år. Samtidig var Norge sammenlignet med andre europeiske landnærmest uberørt av krisen.

Petroleum hoveddriveren

Et tilsvarende scenario kan gjøre seg gjeldende nå.

— Det er viktige forskjeller mellom Norge og resten av Europa i dag også. Vi har ingen innstramming i finanspolitikken, og vi bruker mindre enn handlingsregelen tilsier i forhold til Statens pensjonsfond utland. Norge stiller seg dermed fundamentalt annerledes enn flere av de europeiske landene som har et massivt budsjettunderskudd og er helt nødt til å stramme inn, sier Andreassen til aftenposten.no.

Mens rentene i de kriserammede PIIGS-landene (Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania) ligger skyhøyt over hva hvermansen er i stand til å håndtere, vil vi ifølge Nordea ikke få noen renteøkning i Norge før tidligst 2013.

Andreassen påpeker at økningen i oljeinvesteringene og etterspørselen mot norske bedrifter har gitt et svært godt bidrag til budsjettene.

Eksepsjonell trygghet i Norge

— Slik situasjonen er nå, har vi grunn til å tro at det er en forskjell mellom utsiktene for europeisk og norsk økonomi. De rasjonelle grunnene til det er statens posisjon som sammen med oljesektoren gir en eksepsjonell trygghet i Norge, sier Andreassen.

Det er samtidig overordnet at en fullstendig nedsmelting også vil ramme norsk økonomi og næringsliv hardt.

Petroleumsvirksomheten er den viktigste driveren for den trygghet og beskyttelse Norge har mot den europeiske uroen.

Etter lengre perioder med høye oljepriser ligger prisene nå på rundt 100 dollar fatet. Eksperter har påpekt at prisene må under 80 dollar fatet før det får konsekvenser for den norske økonomien.

— Vi kan ikke motstå hva som helst, og det kan fort tenkes at man vil få mer normaliserte oljepriser i fremtiden. Vår sterke posisjon skyldes flaks og dyktighet, og da mest flaks. Men vi er like fullt i langt bedre posisjon til å møte utfordringene enn andre land, sier Andreassen.

Forskjellen er imidlertid stor de europeiske landene imellom. I 2007 lå arbeidsledigheten i Tyskland og Spania på samme nivå. I dag er ledigheten i Tyskland den laveste på 20 år - den er på fem prosent. Det samme tallet i Spania i dag ligger 18 prosentpoeng høyere, poengterer Andreassen.