— Den svake makroøkonomiske situasjonen er fortsatt en utfordring i våre viktigste markeder, og har ført til lave aluminiumpriser og et svakt andre kvartal for Hydro, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

For tallene konsernsjef Svein Richard Brandtzæg presenterte i morges var knallrøde. Nå må selskapet forberede et betydelig kostnadskutt.

Selskapet hadde et resultat før skatt på -1,7 milliarder kroner. Det var langt styggere enn hva analytikerne på forhånd ventet. I snitt hadde de forventet et tap på 1,07 milliarder kroner, ifølge Dow Jones Newswires.

Det har likevel ikke ført til kursfall hos den gigantiske aluminiumsleverandøren. Vel halvannen time etter at Oslo Børs åpnet er aksjen frem 1,18 prosent til en kurs på 25,72.

Iverksetter forbedring for 2-3 mrd kr

— Svake markeder og lave aluminiumpriser gjør det nødvendig med korrigerende tiltak, blant annet kapasitetsjusteringer og driftsforbedringer. Vi fortsetter arbeidet med uforminsket styrke, og i hele Hydro ferdigstiller vi nå programmer som til sammen vil gi forbedringer i størrelsesorden 2-3 milliarder kroner i løpet av de neste to-tre årene. Disse programmene er avgjørende for Hydros framtidige utvikling, og vil styrke vår konkurranseposisjon i en krevende tid for bransjen, sier Brandtzæg.

Driftsresultatet ble minus 720 millioner kroner, mot 2.111 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 21.604 millioner kroner, sammenlignet med 24.728 millioner kroner i 2. kvartal 2011. Analytikernes forventninger lå her på 22.724 millioner kroner

Nedlegger i Australia

I juni besluttet Hydro å legge ned resten av produksjonen ved selskapets smelteverk i Kurri Kurri i Australia, etter at en av produksjonslinjene ble stengt i januar. Rapportert driftsinntekt for andre kvartal inkluderer en nedskrivning på 1.154 millioner kroner og 322 millioner kroner i rasjonaliserings- og nedstengningskostnader knyttet til denne nedleggelsen.

Rasjonaliserings- og omstruktureringstiltak i Ekstruderte Produkter, som involverer sektorene Building Systems og Extrusion Eurasia, førte til nedskrivninger og rasjonaliseringskostnader på 106 millioner kroner, skriver selskapet i pressemeldingen tirsdag morgen.