Ved utgangen av juni var sentraladministrasjonens underskudd på rundt 4 prosent, ifølge budsjettminister Cristobal Montoro. Det er i tråd med regjeringens kuttplan.

Regjeringen må overføre store beløp til de kriserammede regionene. Dersom man ekskluderer disse overføringene, ville underskuddet i juni vært på 2,5 prosent.

Spania er under kraftig press fra nervøse investorer i finansmarkedene om å redusere det offentlige underskuddet. Den spanske regjeringen gjennomfører omfattende skatteøkninger og kutt, noe som har ført til store demonstrasjoner.