Telenor er gjort kjent med at den Føderale Antimonopoltjenesteni Russland har startet en rettslig prosess ved en domstol i Moskva motTelenor East Holding og Weather Investments. Telenorhar ikke blitt formelt forkynt stevningen, hverken av FAS eller retten, skriver Telenor i en pressemelding.

Vil ugyldiggjøre transaksjon

Antimonopoltjenesten mener at aksje— og opsjonshandlene som Telenor og Weatherinvestments inngikk den 15. februar 2012 bryter med de russiske lovene omsåkalte strategiske investeringer og ber derfor om at retten ugyldiggjør transasksjonen.

— Vimener vi har opptrådt helt i henhold til kravene i lovene om strategiskeinvesteringer, slik den har blitt tolket og håndhevet frem til nå, sierpressetalsmann Dag Melgaard i Telenor i en pressemelding.

Vil forsvare Telenors posisjon

— I tillegg har vi gitt antimonopoltjenesten all deninformasjon de har bedt om. Det har ikke vært noen endringer i kontrollen overVimpelCom. Vi er åpne for dialog, men vi vil forsvare Telenors posisjonved å søke beskyttelse både gjennom lovverket og handelsavtaler, legger han til.

Den15. februar 2012, kjøpte Telenor 234 millioner VimpelCom preferanseaksjer fraWeather Investments for USD 374,4 millioner og økte dermed Telenors andel avstemmerettigheter i VimpelCom Ltd. til 36,36 prosent. Andelen kan justeres ihenhold til kjøps- og salgsopsjoner mellom partene.

Bitter rettstvist

Telenor har ingen gode erfaringer med det russiske rettsystemet.

En årelang bitter maktkamp med den russiske partneren Alfa, den andre storeieren i VimpelCom, kulminerte vinteren 2008/2009 med at Telenor ble trukket for retten i Sibir av en mikroaksjonær i den russiske mobiloperatøren VimpelCom.

Telenor ble dømt til å betale en erstatning på rundt 17 milliarder kroner og dermed miste alt i Russland.

Telenor mente dommen var en farse og det ble flere ankerunder. Tvisten ble ikke løst før den norske og russiske regjeringen hadde snakket sammen.

Nytt selskap

Resultatet ble at det høsten 2009 ble dannet et nytt VimpelCom-selskap, registrert på Bermuda, børsnotert i USA og med hovedkontor i Amsterdam.

Også i nyere tid har Telenor og Alfa i en tvist, om den styrtrike egyptiske familien Sawiris skulle få lov å kjøpe seg inn i selskapet. Alfa vant frem i frøste omgang, men tidligere i år ble det kjent at Telenor kjøpte tilbake store deler av Sawiris investering og dermed økte sin eierandel i VimpelCom.

Telenor kjøpte 234.000.000 VimpelCom-aksjer fra Weather for 2,1 milliarder kroner og økte dermed Telenors stemmerettsandel i VimpelCom til 36,36 prosent.