Ansatte i 48 butikker over hele landet ble lørdag morgen tatt etter at NHO og Handel og Kontor (HK) ikke ble enige i meglingen natt til lørdag. Meglingen omfattet ansatte i såkalte produksjonsutsalg, som gullsmeder, blomsterbutikker, slakterforretninger og bakerier.

I første omgang ble 205 medlemmer av tatt ut i streik. Av HKs 150 medlemmer i Hordaland, er 50 tatt ut i streik, flesteparten i bakeri og blomsterforretninger.

Hele 23 av de 48 butikker som er involvert, ligger i Bergen og omegn. Når HK trapper opp streiken fra og med onsdag, blir også Søstrene Hagelin rammet. Steinar Nørstebø, regionsekretær i Handel og Kontor Vest, utelukker ikke at streiken kan bli langvarig.

Flytter ansatte

Nørstebø anklager flere av de rammede butikkene for streikebryteri.

— Enkelte butikker flytter ansatte mellom forskjellige utsalg for å dekke vaktene til ansatte som er tatt ut i streik. Ansatte fra utsalg som ikke er streikerammet flyttes for å dekke behovet i utsalg som er rammet, forteller han.

Advokat og forhandler i NHO, Sigbjørn S. Mygland, stiller seg uforstående til Nøsterbøs påstand, og hevder at anklagen er grunnløs.

UFORSTÅENDE: Sigbjørn S. Mygland mener at butikkene er ved sin fulle rett til å omdisponere ansatte. FOTO: Moment studio

Han mener at butikkene er ved sin fulle rett til å omdisponere sine ansatte.

— Disse butikkene har hatt praksis for å flytte sine ansatte mellom utsalg blant annet under ferieavvikling. Dette har man også anledning til å gjøre under streiken. Her flytter man uorganiserte ansatte for et utsalg til et annet for å fylle opp vaktlisten, sier han.

Nøsterbø raser mot denne praksisen, og kaller den uakseptabel. Han mener dessuten at butikkene legger press på organiserte ansatte.

— Det er ingen tvil om det er svært upopulært at ansatte organiserer seg, og enkelte av våre medlemmer melder om ubehagelige opplevelser. Våre medlemmer ønsker å gjøre en god jobb, men må samtidig få en lønn man kan leve av, sier han.

Han påpeker at det dessuten er stor grad av deltidsansatte og svært vanskelig å få fulltidsjobb i såkalte produksjonsutsalg.

- Urimelig lønnsutvikling

Nøsterbø mener at det er urimelig at faglært arbeidskraft skal få lavere lønn enn sine kolleger i varehandelen. - En faglært blomsterdekoratør tjener betydelig mindre enn ufaglærte i dagligvarehandelen. Denne urimelige lønnsutviklingen har pågått over mange år, sier han.

Minstelønnen for ansatte i bedrifter som nå er tatt ut i streik er 26.585 kroner, i tillegg til at bedriftene har lokal forhandlingsrett og mulighet å gi individuelle tillegg.

Nå tjener de ansatte i faghandlere i gjennomsnitt 10-15 kroner mindre i timen enn de som jobber i dagligvarebutikker. Slik kan vi ikke ha det. Vi vil ha samme lønnsnivå som folk som jobber i samme bransje, sier Nørstebø.

STENGT: Grunnet streiken har Lie-Nielsen reduserte åpningstider.
Tor Høvik

Han viser til at forskjellen mellom NHO og den normgivende tariffavtalen med VIRKE er på over 2000 kroner i måneden. For faglærte kan det ifølge Nørstebø utgjøre over 6000 kroner i måneden.

— VIRKE har mye mer dagligvarehandel enn NHO, men VIRKE har også den type faghandel som bakerier, blomsterforretninger og byggvarehus og de har en minstelønnsavtale som er vesentlig høyere, sier han.

Hovedproblemet til HK er lav organiseringsgrad i såkalte produksjonsutsalg. Ifølge Nøsterbø har HK opplevd en økning i medlemstallene de siste dagene.

- Høye lønnskostnader

Mygland i NHO forteller at butikkene som er knyttet til NHO, sliter med høye lønnskostnader. - Denne bransjen har i dag ofte lønnskostnader på hele 30 til 50 prosent av omsetningen. I dagligvarebransjen utgjør lønnskostnadene en langt lavere andel av omsetningen, sier han.

Han avviser at konflikten dreier seg om kjønn og likelønn. - Man kan ikke innføre en garantiordning som innebærer at butikkansattes lønn skal måles opp mot oljearbeidere i Nordsjøen. De må vurderes opp mot sin egen bransje, og da er butikkenes lønnsevne det naturlige utgangspunktet.

Han mener at streiken i liten grad rammer forbrukerne, og at den tapende parten i streiken er butikkene som er rammet. - Med en slik garantiordning som HK krever, vil flere bakerier og andre faghandlere få store økonomiske problemer grunnet for høye lønnskostnader.

BT PRESISERER: Da denne artikkelen ble publisert, ble det brukt et bilde fra Lie-Nielsens bakeriutsalg i Bergen sentrum. BT presiserer at dette firmaet ikke er anklaget for streikebryteri.