- Det er klart at det har vært spesielt krevende den siste tiden. Når du skal lete under hver stein for å finne ut om det har vært en ukultur i Ruter, er det mye ekstra arbeid som tilfaller styrets leder, sier Runar Søegaard.

Søegaard har sittet som styreleder i Ruter siden 2008, og vært gjennom både Flexus-problemene og korrupsjonssaken som sprakk i underselskapet Unibuss. Selv om det sistnevnte har vært medvirkende, tror han uansett han ville takket nei til gjenvalg.

- Det er et veldig arbeidskrevende styreverv, med 12-14 styremøter i året, møter med politikere og administrasjon og eiermøter. Det krever at man er veldig engasjert, og jeg har en annen jobb også, med et stort arbeidspress, sier Søegaard, som til daglig jobber i energiselskapet Clean Energy Group.

Gammel styreleder tilbake

Søegaard ble erstattet av Bernt Stilluf Karlsen på Ruters generalforsamling fredag.

Stilluf Karlsen er Venstre-mann, i likhet med samferdselsbyråd Ola Elvestuen, og har også hatt styreledervervet i det daværende Oslo Sporveier i 2006 og 2007. Han var da en pådriver for opprettelsen av Ruter. Karlsen har også hatt en rekke andre kommunale styreverv i Oslo, og blant annet vært sentral i Bjørvika-utbyggingen gjennom styreverv i Hav Eiendom og Oslo havn.

Det ligger ingen dramatikk bak avgangen, ifølge Søegaard.

- Jeg har vært gjennom tre byråder, og synes jeg har hatt et veldig ålreit forhold til alle tre. Vi har fått veldig god drahjelp fra politikerne, de har økt bevilgningene og vært gode diskusjonspartnere. Etter min mening har Ruter vært en formidabel suksess, sier Søegaard.