Flere av fartøyene er spesialdesignet for oppdrag i nordområdene, med såkalt høyeste oljevernklasse.

— Vi ser at behovene for forsyninger i nord vil øke, og de to skipene fra Simon Møkster Shipping og Troms Offshore vil bli viktige for å forsyne i nordområdene, sier Jannicke Hilland, direktør for fellesoperasjoner i Statoil.

Farstad Shipping og Atlantic Offshore skal levere to fartøyer hver. Det sjuende er LNG-drevet og leveres av Remøy Shipping. Dette blir det sjette LNG-drevne fartøyet Statoil har på langtidskontrakt.

— Alle fartøyene har moderne miljøteknologi og gjør Statoil godt rustet til å møte behovene for å levere forsyninger på norsk sokkel framover, sier Hilland.

De fire fartøyene fra Farstad Shipping og Atlantic Offshore skal seile for Statoil i seks år med tre årlige opsjoner. De siste tre er blitt tildelt kontrakter på tre år med tre årlige opsjoner.

Alle fartøyene blir levert innen utgangen av 2014. (©NTB)