Sprengte toaletter, vann som siver ut av vegger og istapper under gulvet. Dette er bare noen av mange vannskader forsikringsselskap har fått melding om i 2011. Det skriver bt.no.

— I fjor utbetalte vi over 500 millioner kroner etter vannskader i hus, leiligheter og hytte fordelt på cirka 12.000 saker på landsbasis, sier informasjonsansvarlig i Gjensidige Forsikring ASA, Arne Voll til bt.no.

Fjorårets tall fra forsikringsselskapet viser at de utbetalte nærmere 48 millioner kroner etter vannskader i Hordaland og rett over 19 millioner kroner til kunder i Sogn og Fjordane.

- Vil få flere flomskader

Erstatninger etter vannskader i norske hjem gikk ned med 20 prosent fra rekordåret 2010 til 2011, viser en oversikt fra Gjensidige.

— Likevel er det en økning på nesten 50 prosent fra 2009, noe som skyldes et stort antall frostskader i januar og februar samt mye nedbør i sommermånedene.

Voll mener at klimaendringene vil føre til våtere vær fremover.

— Økt nedbør vil gi mer flomskader og mer vannskader, som vanninntrengning i kjellere i boliger og næringsbygg, sier Voll.

Omtrent 80 % av alle skademeldingene på bolig som kommer inn til Gjensidige er relatert til vannskader. Nesten 70.000 vannskader meldes årlig til forsikringsselskapene og mer enn 20.000 bygninger blir så skadet at deler av bygningen må tørkes eller rives.

Har du opplevd frostskader i boligen din? Send oss dine skrekkbilder til aftenpostenbolig@aftenposten.no!

2,4 milliarder kroner

Fjorårets tall for vannskader i bolig for hele forsikringsbransjen, er ikke klare ennå. Men etter de ni første månedene viser Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) til at det er utbetalt erstatninger for vannskader på hele 1,8 milliarder kroner.

— Prognosen for hele året er 2, 4 milliarder kroner basert på fjorårets ni første måneder, sier kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Leif Osland til bt.no.

Ifølge Osland er dette en nedgang på 12, 8 prosent for samme periode i 2010. Da ble det utbetalt 2,75 milliarder kroner i erstatning for vannskader i boliger.

Gode råd

Gjensidige har følgende råd for å unngå dyre rørleggerregninger på grunn av blant annet frosne og ødelagte vannrør.

  • Steng av hovedkranen ved lengre fravær fra boligen
  • Sett på varme i rom med vann og avløpsledninger og sanitærutstyr
  • Ikke senk innetemperatur under 10 grader C, når du reiser bort. Synker utetemperaturen kan rør i yttervegger bli liggende i frostsonen og sprekke
  • Steng av og drener vannet i ledning til hagekran og andre sommerledninger
  • Steng vannet og tapp ut vannrør som kan fryse. La kraner og plugger stå åpne
  • Steng luker og vinduer i nærheten av vannledninger og hold disse stengt
  • Monter en vannstoppventil som stenger vannet ved lekkasjer
  • Ikke la vannet stå og renne i avløpet for å hindre at det fryser. Dette er ikke tillatt og kan føre til at avløpet fryser og vannet renner inn i huset
  • En rekke kunder som fikk redusert erstatning fra forsikringsselskapene sine i fjor vinter, kunne ha unngått dette dersom de hadde gjort disse enkle forebyggende tiltakene, sier Voll.

Beregninger gjort av Gjensidige viser også at samfunnet kan spare minst 100 millioner kroner ved en tilsvarende frostvinter som i fjor hvis folk tar sine forholdsregler.