Boligprisene gikk opp med forsiktige 0,2 prosent fra april til mai, og prisene er nå 7 prosent høyere enn i mai 2011.

Justert for sesongvariasjoner er prisstigningen på 0,1 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris hittil i år er 6,2 prosent høyere enn snittet for hele 2011.

Det viser den månedlige boligprisstatistikken fra eiendomsmeglerbransjen som ble presentert fredag, og som er utarbeidet av Pöyry for Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) og Finn.no.

— Ikke overraskende

Det følger en overraskende sterk boligprisvekst i april, da norske boliger ble 1,5 prosent dyrere.

Mai er normalt en litt ujevn måned prismessig, der både prisnedgang og prisoppgang har vært vanlig de siste årene.— En relativt flat prisutvikling i mai er ikke overraskende. Det skyldes at et tiltakende antall boliger nå legges ut for salg. Vårslippet i boligmarkedet har nå kommet, om enn litt sent, sier nestleder i Eff, Leif J. Laugen.

Rekordnivå på omsetninger

— Det økte tilbudet bidrar til å dempe prispresset i boligmarkedet. Både mai og juni er tradisjonelt måneder med relativt høyt utbud av bruktboliger og flere omsetninger enn ellers, fortsetter han.

Omsetningene for mai ligger nå på et rekordnivå.

— Det er rekord i mai på antall solgte boliger, og hittil i år er det omsatt et par prosent flere boliger enn samme periode i rekordåret 2011, så det er stor aktivitet på markedet, sier Laugen.

Tror ikke på videre økning

Erfaringsmessig blir det meste av prisøkningen tatt ut i første halvår.

- I 2010 og 2011 var det for eksempel ingen prisvekst fra mai til desember. Vi tror det meste av årets prisvekst nå er tatt ut, sier Laugen.

Han råder derfor boligselgere fremover om å ikke skru forventningene for høyt opp.

— Med økt sannsynlighet for at Norges Bank vil måtte fremskynde renteøkningene på grunn av det tiltagende presset i innenlands økonomi, er det viktig at de som skal selge bolig har realistiske forventninger til utviklingen i prisene fremover, sier Laugen.

Leiligheter øker mest

Prisutviklingen i mai er flat for alle boligtyper. Prisene på eneboliger var uendret fra april, prisene på delte boliger steg med 0,1 prosent, mens leilighetene opplevde den største økningen med 0,3 prosent.

Boligsalget går i snitt litt raskere unna den siste måneden. Det tar 23 dager i snitt på landsbasis, tre dager raskere enn april, men akkurat like lang tid som mai i fjor.

Drammen på topp

Drammen har fortsatt den sterkeste prisutviklingen så langt i år med en gjennomsnittlig prisvekst på 10 prosent fra i fjor.

— Drammen stiger fra et veldig lavt nivå. Avstanden til Oslo gjør det til et reealt alternativ for de som jobber i Oslo. Prisene ligger nå 35-40 prosent under nivået i Oslo, sier nyvalgt leder i Norges Eiendomsforbund, Tormod Boldvik.

Svakest prisutvikling hittil i år har Tromsø, med en snittvekst på 4 prosent.

Men her har boligsalget tatt seg betydelig opp den siste måneden. Formidlingstiden har her gått ned med hele 17 dager bare den siste måneden.

Boligene går raskest unna i Bergen og Trondheim, hvor gjennomsnittlig formidlingstid er kun 13 dager.

Bygges for lite nytt

I en fersk markedsrapport fra Huseiernes landsforbund, konkluderes det med at boligmarkedet er preget av en klar underdekning av nye boliger i forhold til befolkningsvekst og økonomi.

Boligbygging i året som kommer anslås til mellom 23.000 og 26.000 enheter, mens befolkningsveksten tilsier et behov på 32.000 til 36.000 enheter i samme periode.

Gapet mellom tilbud og etterspørsel er altså i størrelsesorden 10.000 enheter, viser rapporten.

Familiestøtte drar opp prisen

Den viser også at samlet familieøkonomi på tvers av generasjoner betyr mer enn før i boligmarkedet, og at den høye prisveksten de siste årene er blitt forsterket av formuesvekst og økonomisk støtte innen familien.

De viser også hvor store de regionale forskjellene er på boligmarkedet:

En bolig på 100 kvm i Hedmark og Oslo med pris på henholdsvis 500.000 og 700.000 kroner i 1993 har utviklet seg dramatisk forskjellig. I dag er disse objektene steget til henholdsvis 1,8 millioner og 4,3 millioner kroner, ifølge Huseiernes landsforening.

Les hele rapporten her.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook